Πύλη Βιτούρι

Η Πύλη Βιτούρι, στη Βίγλα. Η στρατιωτική αυτή πύλη και ο Προμαχώνας Vitturi ονομάστηκαν προς τιμήν του προβλεπτή του Χάνδακα Giovanni Vitturi. 

Ο προμαχώνας Βιτούρι βρίσκεται  ανάμεσα  στον  Προμαχώνα  Ιησού και τον Προμαχώνα Σαμπιονάρα απέναντι από τον λόφο της Αναλήψεως.  Ο  Προμαχώνας  Βιτούρι μαζί με τον Προμαχώνα Μαρτινέγκο ήταν οι ισχυρότεροι χερσαίοι Προμαχώνες της  Κάντια,  και  αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δεχτούν, και το κυριότερο βάρος των επιθέσεων από  τους Τούρκους

Η πύλη Βιτούρι χώρος ιστορίας και πολιτιστικών δράσεων καθώς φιλοξενεί ποικίλες πολιτιστικές δράσεις

Διεύθυνση: Παρ. 3η Πεδιάδος Βίγλας 36, Ηράκλειο 712 01

Χωρητικότητα:  300 άτομα μόνο όρθιοι