Ομαδική εικαστική έκθεση στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου με τίτλο ΑΡΟΔΑΜΟΙ κι ΑΣΠΑΛΑΘΟΙ

Ομαδική εικαστική
έκθεση στο ΜΕΤΗ με τίτλο ΑΡΟΔΑΜΟΙ κι ΑΣΠΑΛΑΘΟΙ…Μιά ματιά, μιά συνομιλία, με
τους θησαυρούς της Κρητικής χειροτεχνίας.